رایزنی تلفنی اردوغان با ملک‌سلمان درباره سوریه

رایزنی تلفنی اردوغان با ملک‌سلمان درباره سوریه
مهر نوشت: سران ترکیه و عربستان سعودی شامگاه شنبه در گفتگویی تلفنی پیرامون موضوعات مختلف از جمله تحولات بحران سوریه، اوضاع منطقه ای و روابط دوجانبه رایزنی کردند.

رایزنی تلفنی اردوغان با ملک‌سلمان درباره سوریه

مهر نوشت: سران ترکیه و عربستان سعودی شامگاه شنبه در گفتگویی تلفنی پیرامون موضوعات مختلف از جمله تحولات بحران سوریه، اوضاع منطقه ای و روابط دوجانبه رایزنی کردند.
رایزنی تلفنی اردوغان با ملک‌سلمان درباره سوریه