رایزنی آمریکا با ۵ کشور طرف مذاکره با ایران برای رفع گره تحریم‌ها

رایزنی آمریکا با ۵ کشور طرف مذاکره با ایران برای رفع گره تحریم‌ها
تسنیم نوشت: رئیس جمهور آمریکا با اذعان به تداوم برخی تحریم ها با وجود اجرایی شدن برجام گفت: وزیر خزانه داری آمریکا به همراه همتایان خود در ۵ کشور دیگر طرف مذاکره با ایران برای شرکت ها شفاف خواهند کرد که در واقع چه معاملاتی با ایران مجاز است.

رایزنی آمریکا با ۵ کشور طرف مذاکره با ایران برای رفع گره تحریم‌ها

تسنیم نوشت: رئیس جمهور آمریکا با اذعان به تداوم برخی تحریم ها با وجود اجرایی شدن برجام گفت: وزیر خزانه داری آمریکا به همراه همتایان خود در ۵ کشور دیگر طرف مذاکره با ایران برای شرکت ها شفاف خواهند کرد که در واقع چه معاملاتی با ایران مجاز است.
رایزنی آمریکا با ۵ کشور طرف مذاکره با ایران برای رفع گره تحریم‌ها

بک لینک