راننده ۱۶ ساله باعث مرگ نوجوان ۱۵ ساله شد!

راننده ۱۶ ساله باعث مرگ نوجوان ۱۵ ساله شد!
فرمانده انتظامی شهرستان نائین از واژگونی یک دستگاه سواری پیکان و فوت نوجوانی ۱۵ ساله و مجروح شدن دو نوجوان ۱۶ ساله خبر داد.

راننده ۱۶ ساله باعث مرگ نوجوان ۱۵ ساله شد!

فرمانده انتظامی شهرستان نائین از واژگونی یک دستگاه سواری پیکان و فوت نوجوانی ۱۵ ساله و مجروح شدن دو نوجوان ۱۶ ساله خبر داد.
راننده ۱۶ ساله باعث مرگ نوجوان ۱۵ ساله شد!