«رامهرمز یک کاوش باستان شناسی» در شبکه مستند/ ماجرای تپه ۴هزار ساله ای که مردم روی آن خانه ساختند!

«رامهرمز یک کاوش باستان شناسی» در شبکه مستند/ ماجرای تپه ۴هزار ساله ای که مردم روی آن خانه ساختند!
«رامهرمز یک کاوش باستان شناسی» ساخته پژمان مظاهری پور و تولید جدید شبکه مستند، به تپه 4هزار ساله ای می پردازد که مردم روی آن خانه ساخته اند.

«رامهرمز یک کاوش باستان شناسی» در شبکه مستند/ ماجرای تپه ۴هزار ساله ای که مردم روی آن خانه ساختند!

«رامهرمز یک کاوش باستان شناسی» ساخته پژمان مظاهری پور و تولید جدید شبکه مستند، به تپه 4هزار ساله ای می پردازد که مردم روی آن خانه ساخته اند.
«رامهرمز یک کاوش باستان شناسی» در شبکه مستند/ ماجرای تپه ۴هزار ساله ای که مردم روی آن خانه ساختند!

خرید بک لینک