راز احیای دوباره بازیکنی که امسال ستاره استقلال نیست

راز احیای دوباره بازیکنی که امسال ستاره استقلال نیست
امید ابراهیمی هافبک دفاعی استقلال امسال نتوانسته پرفروغ ظاهر شود.

راز احیای دوباره بازیکنی که امسال ستاره استقلال نیست

امید ابراهیمی هافبک دفاعی استقلال امسال نتوانسته پرفروغ ظاهر شود.
راز احیای دوباره بازیکنی که امسال ستاره استقلال نیست