رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد: ایجاد «معاونت نظارت» برای پیگیری پرونده‌های بلاتکلیف

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد: ایجاد «معاونت نظارت» برای پیگیری پرونده‌های بلاتکلیف
فاضلیان گفت: برای پیگیری پرونده‌های کلانی که کهنه شده و راکد مانده‌اند به زودی معاونت نظارت تشکیل می‌شود که وظیفه پیگیری و رصد این پرونده‌ها در شعب مختلف را بر عهده خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد: ایجاد «معاونت نظارت» برای پیگیری پرونده‌های بلاتکلیف

فاضلیان گفت: برای پیگیری پرونده‌های کلانی که کهنه شده و راکد مانده‌اند به زودی معاونت نظارت تشکیل می‌شود که وظیفه پیگیری و رصد این پرونده‌ها در شعب مختلف را بر عهده خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد: ایجاد «معاونت نظارت» برای پیگیری پرونده‌های بلاتکلیف

بک لینک