دیدار شب گذشته رهبر انقلاب با خانواده یک شهید مسیحی /این شیرینی را آقای خامنه‌ای آورده بود…

دیدار شب گذشته رهبر انقلاب با خانواده یک شهید مسیحی /این شیرینی را آقای خامنه‌ای آورده بود…
ایسنا نوشت:رهبر انقلاب شب گذشته به دیدار خانواده یک شهید ارمنی رفتند.

دیدار شب گذشته رهبر انقلاب با خانواده یک شهید مسیحی /این شیرینی را آقای خامنه‌ای آورده بود…

ایسنا نوشت:رهبر انقلاب شب گذشته به دیدار خانواده یک شهید ارمنی رفتند.
دیدار شب گذشته رهبر انقلاب با خانواده یک شهید مسیحی /این شیرینی را آقای خامنه‌ای آورده بود…