ده زوج معلول به خانه بخت رفتند

ده زوج معلول به خانه بخت رفتند
به مناسبت ولادت نبی اکرم حضرت محمد (ص) ۱۰ زوج معلول با حضور دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران روانه خانه بخت شدند

ده زوج معلول به خانه بخت رفتند

به مناسبت ولادت نبی اکرم حضرت محمد (ص) ۱۰ زوج معلول با حضور دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران روانه خانه بخت شدند
ده زوج معلول به خانه بخت رفتند