در هفته اول بررسی بودجه ۹۵ چه گذشت؟/ از حذف سه دهک پرآمد از یارانه‌ها تا رفت‌وبرگشت مصوبه بنزین

در هفته اول بررسی بودجه ۹۵ چه گذشت؟/ از حذف سه دهک پرآمد از یارانه‌ها تا رفت‌وبرگشت مصوبه بنزین
گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۹۵ از ابتدای هفته جاری در صحن مجلس در دست بررسی است. بررسی بخش‌های درآمدی به پایان رسیده و اکنون نوبت بررسی بخش‌های هزینه‌ای است.

در هفته اول بررسی بودجه ۹۵ چه گذشت؟/ از حذف سه دهک پرآمد از یارانه‌ها تا رفت‌وبرگشت مصوبه بنزین

گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۹۵ از ابتدای هفته جاری در صحن مجلس در دست بررسی است. بررسی بخش‌های درآمدی به پایان رسیده و اکنون نوبت بررسی بخش‌های هزینه‌ای است.
در هفته اول بررسی بودجه ۹۵ چه گذشت؟/ از حذف سه دهک پرآمد از یارانه‌ها تا رفت‌وبرگشت مصوبه بنزین

فروش بک لینک

خبر جدید