درخواست روسیه از عراق و ایران

درخواست روسیه از عراق و ایران
ایسنا نوشت: روسیه از عراق و ایران خواست اجازه بدهند مسکو از حریم هوایی آن‌ها برای پرتاب موشک‌های کالیبر استفاده کند.

درخواست روسیه از عراق و ایران

ایسنا نوشت: روسیه از عراق و ایران خواست اجازه بدهند مسکو از حریم هوایی آن‌ها برای پرتاب موشک‌های کالیبر استفاده کند.
درخواست روسیه از عراق و ایران

افق