دبیر ائتلاف اسلامی زنان: کار مافی و سهیلا جلودارزاده در مجلس دهم دشوار است

دبیر ائتلاف اسلامی زنان: کار مافی و سهیلا جلودارزاده در مجلس دهم دشوار است
ایسنا نوشت: دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی باید از سیاسی‌کاری در حوزه زنان اجتناب کنند، چرا که یکی از آسیب‌های مهم در حوزه زنان و خانواده‌ برخورد سیاسی با امور زنان است.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان: کار مافی و سهیلا جلودارزاده در مجلس دهم دشوار است

ایسنا نوشت: دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی باید از سیاسی‌کاری در حوزه زنان اجتناب کنند، چرا که یکی از آسیب‌های مهم در حوزه زنان و خانواده‌ برخورد سیاسی با امور زنان است.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان: کار مافی و سهیلا جلودارزاده در مجلس دهم دشوار است

فروش بک لینک