خوشبختانه احمدی‌نژاد برای تحلیف دعوت نشده!

خوشبختانه احمدی‌نژاد برای تحلیف دعوت نشده!

به گزارش جهان نیوز، عبدالرضا هاشم زایی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس گفت: روز پنج شنبه در مراسم تنفیذ حسن روحانی برای دریافت حکم ریاست جمهور از مقام معظم رهبری در کمال تعجب محمود احمدی نژاد که به دلیل زندانی شدن حمید بقایی نظام را به ظالم بودن محکوم کرد و در روز رای گیری به خود که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، رای داد در این مراسم حضور داشت. در کنار این مسئله نه تنها هیچ تصویری و یادی از محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات که مشخصا از حسن روحانی اعلام حمایت به عمل آورده بود و بسیاری از آرا او در صندوق به دلیل اعتماد رای دهندگان به خاتمی بود دیده نشد، بلکه هیچ نامی هم از آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی حسن روحانی برده نشد.

وی در ادامه گفت: به نظر می رسد که دست اندرکاران برای افکار عمومی ارزش قائل نیستند، زیرا در غیر این  صورت احمدی نژاد نباید به این مراسم دعوت می شد. خوشبختانه برای مراسم تحلیف از احمدی نژاد دعوتی به عمل نیامده است ولی واقعا علت دعوت او را در مراسم تنفیذ متوجه نمی شوم و متعجب شدم.

منبع: رویداد ۲۴

خوشبختانه احمدی‌نژاد برای تحلیف دعوت نشده!

به گزارش جهان نیوز، عبدالرضا هاشم زایی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس گفت: روز پنج شنبه در مراسم تنفیذ حسن روحانی برای دریافت حکم ریاست جمهور از مقام معظم رهبری در کمال تعجب محمود احمدی نژاد که به دلیل زندانی شدن حمید بقایی نظام را به ظالم بودن محکوم کرد و در روز رای گیری به خود که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، رای داد در این مراسم حضور داشت. در کنار این مسئله نه تنها هیچ تصویری و یادی از محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات که مشخصا از حسن روحانی اعلام حمایت به عمل آورده بود و بسیاری از آرا او در صندوق به دلیل اعتماد رای دهندگان به خاتمی بود دیده نشد، بلکه هیچ نامی هم از آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی حسن روحانی برده نشد.

وی در ادامه گفت: به نظر می رسد که دست اندرکاران برای افکار عمومی ارزش قائل نیستند، زیرا در غیر این  صورت احمدی نژاد نباید به این مراسم دعوت می شد. خوشبختانه برای مراسم تحلیف از احمدی نژاد دعوتی به عمل نیامده است ولی واقعا علت دعوت او را در مراسم تنفیذ متوجه نمی شوم و متعجب شدم.

منبع: رویداد ۲۴

خوشبختانه احمدی‌نژاد برای تحلیف دعوت نشده!