خودسوزی پناهجویان در مرز مقدونیه

خودسوزی پناهجویان در مرز مقدونیه
پناهجویان و آوارگان جنگی امروز در اعتراض به بسته شدن مرز مقدونیه و یونان اقدام به خودسوزی کردند.

خودسوزی پناهجویان در مرز مقدونیه

پناهجویان و آوارگان جنگی امروز در اعتراض به بسته شدن مرز مقدونیه و یونان اقدام به خودسوزی کردند.
خودسوزی پناهجویان در مرز مقدونیه

پرس نیوز

ورزشی