خطر تطهیر گرگ‌های اقتصادی

خطر تطهیر گرگ‌های اقتصادی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: عجیب است که همچنان شاهد حضور پررنگ و هر روزه چهره‌های متخلف اقتصادی در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشورمان هستیم که به بهانه‌های مختلف به دنبال تطهیر خود و بازگشت به حوزه فعالیت‌های حساس اقتصادی هستند.

خطر تطهیر گرگ‌های اقتصادی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: عجیب است که همچنان شاهد حضور پررنگ و هر روزه چهره‌های متخلف اقتصادی در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشورمان هستیم که به بهانه‌های مختلف به دنبال تطهیر خود و بازگشت به حوزه فعالیت‌های حساس اقتصادی هستند.
خطر تطهیر گرگ‌های اقتصادی

فروش بک لینک