خسارت‌های سیل در ۵استان/ یک مفقود/ آب وارد خانه‌ها شد، لوله آب آشامیدنی شکست/ قطع راه ارتباطی روستاها

خسارت‌های سیل در ۵استان/ یک مفقود/ آب وارد خانه‌ها شد، لوله آب آشامیدنی شکست/ قطع راه ارتباطی روستاها
ایرنا نوشت: بخشدار پیرسلمان شهرستان اسدآباد همدان از بروز سیل در روستاهای نجف آباد و نصرت آباد خبر داد و گفت: بارش باران در شب گذشته که بسیار بی سابقه بود این ۲ روستا را در محاصره قرار داده است.

خسارت‌های سیل در ۵استان/ یک مفقود/ آب وارد خانه‌ها شد، لوله آب آشامیدنی شکست/ قطع راه ارتباطی روستاها

ایرنا نوشت: بخشدار پیرسلمان شهرستان اسدآباد همدان از بروز سیل در روستاهای نجف آباد و نصرت آباد خبر داد و گفت: بارش باران در شب گذشته که بسیار بی سابقه بود این ۲ روستا را در محاصره قرار داده است.
خسارت‌های سیل در ۵استان/ یک مفقود/ آب وارد خانه‌ها شد، لوله آب آشامیدنی شکست/ قطع راه ارتباطی روستاها

بک لینک رنک ۵

روزنامه قانون