خانواده «معلم فداکار» صاحب خانه می‌شوند

خانواده «معلم فداکار» صاحب خانه می‌شوند
ایسنا نوشت: حمیدرضا گنگوزهی ،معلم فداکار مدرسه روتک در شهرستان خاش با نهایت از خودگذشتگی برای نجات دانش آموزانش خود را سپر بلای آنها کرد و اکنون جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) نیز به پاس قدردانی از خانواده این معلم فداکار اقدام به تامین مسکن برای آنان کرده است.

خانواده «معلم فداکار» صاحب خانه می‌شوند

ایسنا نوشت: حمیدرضا گنگوزهی ،معلم فداکار مدرسه روتک در شهرستان خاش با نهایت از خودگذشتگی برای نجات دانش آموزانش خود را سپر بلای آنها کرد و اکنون جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) نیز به پاس قدردانی از خانواده این معلم فداکار اقدام به تامین مسکن برای آنان کرده است.
خانواده «معلم فداکار» صاحب خانه می‌شوند

فروش بک لینک