خانواده آیت الله هاشمی ازنگاه عفت مرعشی:زندگی متوسطی داریم/درموردنقش زنان،نظرم به نظررهبر نزدیکتراست

خانواده آیت الله هاشمی ازنگاه عفت مرعشی:زندگی متوسطی داریم/درموردنقش زنان،نظرم به نظررهبر نزدیکتراست
همسر آیت الله هاشمی می گوید فرزندانم سیاستمدار نیستند اما سیاست آنها را رها نمی‌کند.

خانواده آیت الله هاشمی ازنگاه عفت مرعشی:زندگی متوسطی داریم/درموردنقش زنان،نظرم به نظررهبر نزدیکتراست

همسر آیت الله هاشمی می گوید فرزندانم سیاستمدار نیستند اما سیاست آنها را رها نمی‌کند.
خانواده آیت الله هاشمی ازنگاه عفت مرعشی:زندگی متوسطی داریم/درموردنقش زنان،نظرم به نظررهبر نزدیکتراست

دانلود فیلم جدید

خبرگذاری خوزستان