خانه‌های متری یک میلیون تومان در پایتخت

ایسنا نوشت: در برخی نقاط شهر تهران می‌توان خانه‌هایی با ارزش یک میلیون تومان در هر متر مربع پیدا کرد.

عکس های داغ جدید

شهرداری