حکم سنگین هواپیما ربای مصری!

حکم سنگین هواپیما ربای مصری!

به گزارش جهان، دادگاه قبرس در اولین جلسه محاکمه، ‘سیف الدین محمد مصطفی’ متهم به ربودن هواپیمای مصری و فرود اجباری آن در قبرس را به تحمل ۸ روز زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس قبرس در دادگاه لارناکا اعلام کرد، سیف الدین محمد مصطفی با اتهامات احتمالی هواپیماربایی، آدم ربایی با هدف بردن آنها به مقصدی نامعلوم، بی ملاحظگی، رفتار تهدید آمیز و نقص قانون مبارزه با ترور مواجه است.

بر اساس این گزارش، متهم صحبتی در دادگاه نکرد اما، به هنگام سوار شدن در خودروی پلیس، دستان خود را به علامت پیروزی برای خبرنگارانی که در دادگاه حضور داشتند، بالا برد.

مصطفی که همسر سابقش قبرسی است، تا دادگاه بعدی با هیچ اتهام رسمی مواجه نخواهد بود و انتظار می رود که وی تا زمان دادگاه بعدی درخواست استیناف دهد.

به گفته مقامات قبرس، مصطفی دارای ثبات روانی نیست و پرونده وی ارتباطی با تروریسم ندارد.
وی روز سه شنبه یک هواپیمای مصری با ۵۵ مسافر را که از اسکندریه عازم قاهره بود با تهدید به منفجر کردن یک کمربند انفجاری که معلوم شد واقعیت نداشت، مجبور به فرود در فرودگاه لارناکای قبرس کرد و اندکی پس از فرود این هواپیما مسافران را آزاد کرد.

مقامات قبرس می گویند که انگیزه او شخصی بود و مربوط به همسر سابقش است.

منبع: ایرنا

 

حکم سنگین هواپیما ربای مصری!

به گزارش جهان، دادگاه قبرس در اولین جلسه محاکمه، ‘سیف الدین محمد مصطفی’ متهم به ربودن هواپیمای مصری و فرود اجباری آن در قبرس را به تحمل ۸ روز زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس قبرس در دادگاه لارناکا اعلام کرد، سیف الدین محمد مصطفی با اتهامات احتمالی هواپیماربایی، آدم ربایی با هدف بردن آنها به مقصدی نامعلوم، بی ملاحظگی، رفتار تهدید آمیز و نقص قانون مبارزه با ترور مواجه است.

بر اساس این گزارش، متهم صحبتی در دادگاه نکرد اما، به هنگام سوار شدن در خودروی پلیس، دستان خود را به علامت پیروزی برای خبرنگارانی که در دادگاه حضور داشتند، بالا برد.

مصطفی که همسر سابقش قبرسی است، تا دادگاه بعدی با هیچ اتهام رسمی مواجه نخواهد بود و انتظار می رود که وی تا زمان دادگاه بعدی درخواست استیناف دهد.

به گفته مقامات قبرس، مصطفی دارای ثبات روانی نیست و پرونده وی ارتباطی با تروریسم ندارد.
وی روز سه شنبه یک هواپیمای مصری با ۵۵ مسافر را که از اسکندریه عازم قاهره بود با تهدید به منفجر کردن یک کمربند انفجاری که معلوم شد واقعیت نداشت، مجبور به فرود در فرودگاه لارناکای قبرس کرد و اندکی پس از فرود این هواپیما مسافران را آزاد کرد.

مقامات قبرس می گویند که انگیزه او شخصی بود و مربوط به همسر سابقش است.

منبع: ایرنا

 

حکم سنگین هواپیما ربای مصری!

بک لینک