حکم حمید بقایی‌ صادر شد

حکم حمید بقایی‌ صادر شد

به گزارش جهان نیوز ، غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در گفت و گو با فارس گفت: امروز حکم صادر شده برای حمید بقایی از سوی ماموران ابلاغ به یکی از بستگان وی ابلاغ شد.

وی ادامه داد بقایی در تمنای رسیدگی به پرونده اش وکلای خود را غزل کرد به همین دلیل حکم صادر شده به ه محل اقامتگاهی که از سوی وی معرفی شده بود برده شده و به یکی از بستگانش ابلاغ شد.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: از انجا که حکم قطعی نیست بقایی بیست روز فرصت اعتراض به حکم صادر شده را دارد.

وی از بیان جزییات حکم خودداری کرده و گفت: از انجا که حکم قطعی نشده است منع قانونی برای بیان جزییات داریم.

حکم حمید بقایی‌ صادر شد

به گزارش جهان نیوز ، غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در گفت و گو با فارس گفت: امروز حکم صادر شده برای حمید بقایی از سوی ماموران ابلاغ به یکی از بستگان وی ابلاغ شد.

وی ادامه داد بقایی در تمنای رسیدگی به پرونده اش وکلای خود را غزل کرد به همین دلیل حکم صادر شده به ه محل اقامتگاهی که از سوی وی معرفی شده بود برده شده و به یکی از بستگانش ابلاغ شد.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: از انجا که حکم قطعی نیست بقایی بیست روز فرصت اعتراض به حکم صادر شده را دارد.

وی از بیان جزییات حکم خودداری کرده و گفت: از انجا که حکم قطعی نشده است منع قانونی برای بیان جزییات داریم.

حکم حمید بقایی‌ صادر شد