حمله خواستگار سابقه دار با کلاشینکف به خانواده ای که با ازدواج دخترشان مخالف بودند

حمله خواستگار سابقه دار با کلاشینکف به خانواده ای که با ازدواج دخترشان مخالف بودند
ایران نوشت:مرد جوانی به خواستگاری یک دختر در شهرستان «تاکستان» رفته بود اما پدر دختر ضمن تحقیق پی‌برده بود خواستگار دخترش دارای چند سابقه کیفری است و چند سال پیش هم به‌جرم قتل مدت‌ها در زندان بوده که با جلب رضایت و بخشش اولیای دم از قصاص نجات یافته و از زندان آزاد شده است.

حمله خواستگار سابقه دار با کلاشینکف به خانواده ای که با ازدواج دخترشان مخالف بودند

ایران نوشت:مرد جوانی به خواستگاری یک دختر در شهرستان «تاکستان» رفته بود اما پدر دختر ضمن تحقیق پی‌برده بود خواستگار دخترش دارای چند سابقه کیفری است و چند سال پیش هم به‌جرم قتل مدت‌ها در زندان بوده که با جلب رضایت و بخشش اولیای دم از قصاص نجات یافته و از زندان آزاد شده است.
حمله خواستگار سابقه دار با کلاشینکف به خانواده ای که با ازدواج دخترشان مخالف بودند