حرکت تامل برانگیزحاج قاسم دریک مراسم+ تصویر

حرکت تامل برانگیزحاج قاسم دریک مراسم+ تصویر

به گزارش جهان نیوز،سردار سلیمانی به محض ورود به مراسم چهلم آیت الله حائری در شیراز، نوار حائل بین مردم و مسئولین را کنار زد و در میان مردم نشست.

 

حرکت تامل برانگیزحاج قاسم دریک مراسم+ تصویر

به گزارش جهان نیوز،سردار سلیمانی به محض ورود به مراسم چهلم آیت الله حائری در شیراز، نوار حائل بین مردم و مسئولین را کنار زد و در میان مردم نشست.

 

حرکت تامل برانگیزحاج قاسم دریک مراسم+ تصویر