حذف اتلتیکو مادرید در شب انتقام‌ بایرن مونیخ از پاری‌سن‌ژرمن

حذف اتلتیکو مادرید در شب انتقام‌ بایرن مونیخ از پاری‌سن‌ژرمن
در شب پایانی ۴ گروه اول لیگ قهرمانان بایرن انتقام شکست دور رفت را از سن‌ژرمن گرفت و اتلتیکومادرید از لیگ قهرمانان اروپا حذف شد.

حذف اتلتیکو مادرید در شب انتقام‌ بایرن مونیخ از پاری‌سن‌ژرمن

در شب پایانی ۴ گروه اول لیگ قهرمانان بایرن انتقام شکست دور رفت را از سن‌ژرمن گرفت و اتلتیکومادرید از لیگ قهرمانان اروپا حذف شد.
حذف اتلتیکو مادرید در شب انتقام‌ بایرن مونیخ از پاری‌سن‌ژرمن