حاشیه‌های مهم تر از متن خبر تولد نوه رهبر انقلاب

حاشیه‌های مهم تر از متن خبر تولد نوه رهبر انقلاب

گروه سیاسی جهان نیوز، فرج اللهی:

یکم: خبر تولد نوه رهبر انقلاب را دایی‌اش فرید حداد عادل با یک توییت اعلام کرد. کانالهای خبری تبدیلش کردند به یک خبر رسمی و با تیترهایی مثل «پسرحداد عادل خبر تولد نوه جدید مقام معظم رهبری را اعلام کرد» پوشش دادند. دوسه عکس و خبر بعدی هم که منتشر شد این حس را القاء میکرد که انگار قرار است «نوه رهبر انقلاب» هم مثل بعضی «ژن‌خوب»ها و «یادگار»ها سلبریتی باشد و سوژه رسانه‌ها؛ و از فردا برای دندان درآوردن و راه رفتنش هم خبرسازی شود. مساله‌ای که با انتقاد خیلی از دلسوزان و حزب‌اللهی‌ها مواجه شد.

دوم: به نظر می‌رسد توییتی که منتشر شد، یک «اقدام پیشدستانه» بود که جلوی شایعات بعدی را بگیرد. خبرسازی‌ها و شایعاتی از جنس تولد فرزند اول سیدمجتبی خامنه‌ای در انگلیس و هزینه میلیون‌دلاری‌اش که در فیلم تخیلی مخملباف درباره زندگی رهبرانقلاب بیان شده بود. اما این مساله، قربانی رسانه‌ها شد.
 
اعلام غیررسمی تولد نوه رهبری توسط دایی‌اش در توییتر و اشاره به «سومین زحمت پزشکان بیمارستان رسالت» هم رد تلویحی شایعه قبلی و تخیلات تولد فرزند اول در انگلیس بود. وگرنه قرار نیست «نوه رهبر انقلاب» به خاطر نوه رهبری بودنش سوژه رسانه‌ها باشد و یاد «والاحضرت» و «والاگهر»ها را در اذهان زنده کند.

سوم: اگر این اعلام خبر غیررسمی نبود، در این فضای مجازی هیچ بعید نبود که فلان ضد انقلاب فراری یا فلان کانال خبری و شبه خبری شایعه‌ای از جنس تولد میلیون دلاری در انگلیس را جعل نکنند و حاشیه‌سازی جدیدی را آغاز نکنند. تجربه نشان داده بهتر است به جای نهان کردن و مبهم گذاشتن یک خبر، شفاف‌سازی ابتدایی درباره آن جلوی خیلی شایعات را خواهد گرفت.

خبرسازی های بعدی که توسط کانالهای خبری « جوگیر و جوساز» راه می‌افتد، غلط اندر غلط است. رسانه‌ها و کانالهای خبری و شبه خبری اگر همان نگاهی را که به زندگی نوه فلان بازیگر و فرزند دوم فلان سلبریتی دارند، حول نوه جدید رهبری راه بیندازند، حاشیه جدیدی ایجاد می‌کنند که آسیبش بیش از سودِ نداشته‌اش است. نباید جوگیری داخلی‌ها، بهانه جدیدی دست شایعه‌سازان «تولد میلیون دلاری انگلیس» بدهد.
 

حاشیه‌های مهم تر از متن خبر تولد نوه رهبر انقلاب

گروه سیاسی جهان نیوز، فرج اللهی:

یکم: خبر تولد نوه رهبر انقلاب را دایی‌اش فرید حداد عادل با یک توییت اعلام کرد. کانالهای خبری تبدیلش کردند به یک خبر رسمی و با تیترهایی مثل «پسرحداد عادل خبر تولد نوه جدید مقام معظم رهبری را اعلام کرد» پوشش دادند. دوسه عکس و خبر بعدی هم که منتشر شد این حس را القاء میکرد که انگار قرار است «نوه رهبر انقلاب» هم مثل بعضی «ژن‌خوب»ها و «یادگار»ها سلبریتی باشد و سوژه رسانه‌ها؛ و از فردا برای دندان درآوردن و راه رفتنش هم خبرسازی شود. مساله‌ای که با انتقاد خیلی از دلسوزان و حزب‌اللهی‌ها مواجه شد.

دوم: به نظر می‌رسد توییتی که منتشر شد، یک «اقدام پیشدستانه» بود که جلوی شایعات بعدی را بگیرد. خبرسازی‌ها و شایعاتی از جنس تولد فرزند اول سیدمجتبی خامنه‌ای در انگلیس و هزینه میلیون‌دلاری‌اش که در فیلم تخیلی مخملباف درباره زندگی رهبرانقلاب بیان شده بود. اما این مساله، قربانی رسانه‌ها شد.
 
اعلام غیررسمی تولد نوه رهبری توسط دایی‌اش در توییتر و اشاره به «سومین زحمت پزشکان بیمارستان رسالت» هم رد تلویحی شایعه قبلی و تخیلات تولد فرزند اول در انگلیس بود. وگرنه قرار نیست «نوه رهبر انقلاب» به خاطر نوه رهبری بودنش سوژه رسانه‌ها باشد و یاد «والاحضرت» و «والاگهر»ها را در اذهان زنده کند.

سوم: اگر این اعلام خبر غیررسمی نبود، در این فضای مجازی هیچ بعید نبود که فلان ضد انقلاب فراری یا فلان کانال خبری و شبه خبری شایعه‌ای از جنس تولد میلیون دلاری در انگلیس را جعل نکنند و حاشیه‌سازی جدیدی را آغاز نکنند. تجربه نشان داده بهتر است به جای نهان کردن و مبهم گذاشتن یک خبر، شفاف‌سازی ابتدایی درباره آن جلوی خیلی شایعات را خواهد گرفت.

خبرسازی های بعدی که توسط کانالهای خبری « جوگیر و جوساز» راه می‌افتد، غلط اندر غلط است. رسانه‌ها و کانالهای خبری و شبه خبری اگر همان نگاهی را که به زندگی نوه فلان بازیگر و فرزند دوم فلان سلبریتی دارند، حول نوه جدید رهبری راه بیندازند، حاشیه جدیدی ایجاد می‌کنند که آسیبش بیش از سودِ نداشته‌اش است. نباید جوگیری داخلی‌ها، بهانه جدیدی دست شایعه‌سازان «تولد میلیون دلاری انگلیس» بدهد.
 

حاشیه‌های مهم تر از متن خبر تولد نوه رهبر انقلاب