جهانگیری: برخی تمام مساعی خود را برای ناامید کردن مردم از آینده بکار گرفته‌اند

معاون اول رییس جمهور گفت: امروز کشورهای دیگرعلاقمند و مشتاق به بست همکاری با ایران هستند و شرکت های بسیاری برای کار و سرمایه گذاری در کشورمان اعلام آمادگی کرده اند.

اخبار دنیای دیجیتال

کانون نماز