جنگنده‌های غربی در راه کویت

جنگنده‌های غربی در راه کویت
ایسنا نوشت: یک مقام نظامی کویت فاش کرد، کشورش درخواست خرید ۲۸ فروند جنگنده إف ۱۸ سوپر هورنت را به دولت آمریکا داده است.

جنگنده‌های غربی در راه کویت

ایسنا نوشت: یک مقام نظامی کویت فاش کرد، کشورش درخواست خرید ۲۸ فروند جنگنده إف ۱۸ سوپر هورنت را به دولت آمریکا داده است.
جنگنده‌های غربی در راه کویت