جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده
ایسنا نوشت: جدیدترین آمار فروش فیلم‌ها در حالی اعلام شد که برخی از آن‌ها با توجه به تعطیلی‌های اخیر و سردی هوا، افزایش فروش حدود ۲۰۰ میلیونی داشتند.

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده

ایسنا نوشت: جدیدترین آمار فروش فیلم‌ها در حالی اعلام شد که برخی از آن‌ها با توجه به تعطیلی‌های اخیر و سردی هوا، افزایش فروش حدود ۲۰۰ میلیونی داشتند.
جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده