تکذیب شایعه حاشیه ساز درباره کادرفنی استقلال

مجید صالح جدایی از کادرفنی استقلال را تکذیب کرد.

cars

مد روز