تولید فولاد ایران از ۱۰ میلیون تن گذشت

تولید فولاد ایران از ۱۰ میلیون تن گذشت
میزان نوشت: انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود از رشد ۴٫۷ درصدی تولید فولاد ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد.

تولید فولاد ایران از ۱۰ میلیون تن گذشت

میزان نوشت: انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود از رشد ۴٫۷ درصدی تولید فولاد ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد.
تولید فولاد ایران از ۱۰ میلیون تن گذشت

موبایل دوستان