تولید بنزین غیراستاندارد در دولت احمدی‌نژاد

تولید بنزین غیراستاندارد در دولت احمدی‌نژاد
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به تولید بنزین پتروشیمی‌ها پس از تحریم‌ها، گفت: «مجبور شدند به بنزین پتروشیمی‌ها پناه ببرند که «بنزن» موجود در بنزین پتروشیمی در مراحل اول ٥٠ برابر حد مجاز بود.»

تولید بنزین غیراستاندارد در دولت احمدی‌نژاد

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به تولید بنزین پتروشیمی‌ها پس از تحریم‌ها، گفت: «مجبور شدند به بنزین پتروشیمی‌ها پناه ببرند که «بنزن» موجود در بنزین پتروشیمی در مراحل اول ٥٠ برابر حد مجاز بود.»
تولید بنزین غیراستاندارد در دولت احمدی‌نژاد