توقف پخش «معمای شاه» در جام‌جم

توقف پخش «معمای شاه» در جام‌جم
ایسنا نوشت:‌ شبکه جهانی جام‌جم که به پخش سریال تاریخی «معمای شاه» اقدام کرده بود، با پایان فصل اول این مجموعه، پخش فصل دوم آن را به اواسط زمستان موکول کرد.

توقف پخش «معمای شاه» در جام‌جم

ایسنا نوشت:‌ شبکه جهانی جام‌جم که به پخش سریال تاریخی «معمای شاه» اقدام کرده بود، با پایان فصل اول این مجموعه، پخش فصل دوم آن را به اواسط زمستان موکول کرد.
توقف پخش «معمای شاه» در جام‌جم