توقف انتشار یک ماهنامه‌ سینمایی پس از ۱۴ سال

توقف انتشار یک ماهنامه‌ سینمایی پس از ۱۴ سال
ماهنامه تخصصی «صنعت سینما» پس از چهارده سال انتشار مداوم، با شماره 165 (پانزدهم فروردین 1395- ویژه کمدین‌های سینمای کلاسیک) توقف انتشار خود را اعلام کرد.

توقف انتشار یک ماهنامه‌ سینمایی پس از ۱۴ سال

ماهنامه تخصصی «صنعت سینما» پس از چهارده سال انتشار مداوم، با شماره 165 (پانزدهم فروردین 1395- ویژه کمدین‌های سینمای کلاسیک) توقف انتشار خود را اعلام کرد.
توقف انتشار یک ماهنامه‌ سینمایی پس از ۱۴ سال

بک لینک رنک ۸