توضیح وزارت نفت درباره نفتکش سانچی

توضیح وزارت نفت درباره نفتکش سانچی
در پی اظهارات نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر «شانه خالی کردن وزارت نفت از مسوولیت خود درقبال نفتکش سانچی» این وزارت‌خانه توضیحاتی را ارائه کرده است.

توضیح وزارت نفت درباره نفتکش سانچی

در پی اظهارات نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر «شانه خالی کردن وزارت نفت از مسوولیت خود درقبال نفتکش سانچی» این وزارت‌خانه توضیحاتی را ارائه کرده است.
توضیح وزارت نفت درباره نفتکش سانچی