توصیف مطهری از لغو سخنرانی‌اش در مشهد

توصیف مطهری از لغو سخنرانی‌اش در مشهد
ایلنا نوشت: نایب رییس مجلس گفت:‌ به نظر می‌رسد تلاش لابی اسراییل و عربستان این است که ترامپ را قبل از هر مناقشه دیگر بین المللی ابتدا با ایران درگیر کنند؛ ما باید به هوش باشیم که خواست آمریکا اتفاق نیفتد.

توصیف مطهری از لغو سخنرانی‌اش در مشهد

ایلنا نوشت: نایب رییس مجلس گفت:‌ به نظر می‌رسد تلاش لابی اسراییل و عربستان این است که ترامپ را قبل از هر مناقشه دیگر بین المللی ابتدا با ایران درگیر کنند؛ ما باید به هوش باشیم که خواست آمریکا اتفاق نیفتد.
توصیف مطهری از لغو سخنرانی‌اش در مشهد