توئیت حسین انتظامی درباره‌ انتخابات / برگ برنده انتخابات، امنیتی نبودن آن است

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگ برنده‌ی انتخابات دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری را در امنیتی نبودن آن می‌داند.

کیمیا دانلود

ماشین های جدید