تلف شدن ناگهانی چند قوچ و میش در سرخه حصار/ حیدرزاده: تلفات زیاد شود، از نیروهای نظامی کمک می‌گیریم

تلف شدن ناگهانی چند قوچ و میش در سرخه حصار/ حیدرزاده: تلفات زیاد شود، از نیروهای نظامی کمک می‌گیریم
با کشف لاشه چند قوچ و میش در ۲ روز گذشته در پارک ملی سرخه حصار، کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی با حضور اعضا در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران عصر امروز برگزار شد.

تلف شدن ناگهانی چند قوچ و میش در سرخه حصار/ حیدرزاده: تلفات زیاد شود، از نیروهای نظامی کمک می‌گیریم

با کشف لاشه چند قوچ و میش در ۲ روز گذشته در پارک ملی سرخه حصار، کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی با حضور اعضا در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران عصر امروز برگزار شد.
تلف شدن ناگهانی چند قوچ و میش در سرخه حصار/ حیدرزاده: تلفات زیاد شود، از نیروهای نظامی کمک می‌گیریم

بک لینک رنک ۷