تفویض نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری به مجمع

تفویض نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری به مجمع
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از وظایفی که اخیرا مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند، نظارت بر اجرای سیاست‌ها و اسناد بالادستی است.

تفویض نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری به مجمع

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از وظایفی که اخیرا مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند، نظارت بر اجرای سیاست‌ها و اسناد بالادستی است.
تفویض نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری به مجمع