تصویر و شعار جدید مردم در حمایت از روحانی را ببینید

کمپین مردمی حمایت از لیست امید در شبکه های اجتماعی همچنان ادامه دارد؛ امروز یک طرح جدید با شعار «جمعه امید» در شبکه های اجتماعی منتشر و در حال دست به دست شدن است.

روزنامه قانون

دانلود موزیک