تصاویر | نامتعارف‌ترین مکان‌های اخذ رای | از گاراژ و آتش‌نشانی تا میوه‌فروشی و اتاق خواب

تصاویر | نامتعارف‌ترین مکان‌های اخذ رای | از گاراژ و آتش‌نشانی تا میوه‌فروشی و اتاق خواب
در حالی که اکثر آمریکایی‌ها برای انداختن رای خود به صندوق، به مدارس و کلیساها رفته‌اند، برخی از صندوق‌های رای در آمریکا در مکان‌های نامتعارفی قرار گرفته است که برخی از آن‌ها در گزارش زیر آمده است.

تصاویر | نامتعارف‌ترین مکان‌های اخذ رای | از گاراژ و آتش‌نشانی تا میوه‌فروشی و اتاق خواب

در حالی که اکثر آمریکایی‌ها برای انداختن رای خود به صندوق، به مدارس و کلیساها رفته‌اند، برخی از صندوق‌های رای در آمریکا در مکان‌های نامتعارفی قرار گرفته است که برخی از آن‌ها در گزارش زیر آمده است.
تصاویر | نامتعارف‌ترین مکان‌های اخذ رای | از گاراژ و آتش‌نشانی تا میوه‌فروشی و اتاق خواب

دانلود ایمو برای گوشی