تصاویر | مناظر زیبای تبریز برفی

تصاویر | مناظر زیبای تبریز برفی
بارش برف سنگین که از صبح امروز سه شنبه در تبریز آغاز شده، مرکز استان آذربایجان شرقی را سفیدپوش کرده است.

تصاویر | مناظر زیبای تبریز برفی

بارش برف سنگین که از صبح امروز سه شنبه در تبریز آغاز شده، مرکز استان آذربایجان شرقی را سفیدپوش کرده است.
تصاویر | مناظر زیبای تبریز برفی