تصاویر | لحظه به لحظه با شکست سوریان و اشک‌های پس از وداع

تصاویر | لحظه به لحظه با شکست سوریان و اشک‌های پس از وداع
حمید سوریان با دومین باخت در المپیک ریو برای همیشه با کشتی خداحافظی کرد تا وداعی تلخ داشته باشد.

تصاویر | لحظه به لحظه با شکست سوریان و اشک‌های پس از وداع

حمید سوریان با دومین باخت در المپیک ریو برای همیشه با کشتی خداحافظی کرد تا وداعی تلخ داشته باشد.
تصاویر | لحظه به لحظه با شکست سوریان و اشک‌های پس از وداع

دانلود موزیک