تصاویر | فوتبالیستی که در مکزیک داور را کُشت و فرار کرد

تصاویر | فوتبالیستی که در مکزیک داور را کُشت و فرار کرد
فوتبالیستی به نام روبن ریورا وازکوئز ( Ruben Rivera Vazquez) در لیگ آماتور مکزیک داور را کُشت و فرار کرد. داور پس از اخراج بازیکن، با او درگیر شد. روبن پس از این تصمیم داور با ضربه‌ای‌ که به سرش وارد کرد او را به قتل رساند.

تصاویر | فوتبالیستی که در مکزیک داور را کُشت و فرار کرد

فوتبالیستی به نام روبن ریورا وازکوئز ( Ruben Rivera Vazquez) در لیگ آماتور مکزیک داور را کُشت و فرار کرد. داور پس از اخراج بازیکن، با او درگیر شد. روبن پس از این تصمیم داور با ضربه‌ای‌ که به سرش وارد کرد او را به قتل رساند.
تصاویر | فوتبالیستی که در مکزیک داور را کُشت و فرار کرد

دانلود shareit