تصاویر | علی لاریجانی در نود و ششمین سالگرد میرزا کوچک‌خان جنگلی

تصاویر | علی لاریجانی در نود و ششمین سالگرد میرزا کوچک‌خان جنگلی
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت نود و ششمین سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی در رشت حضور یافت.

تصاویر | علی لاریجانی در نود و ششمین سالگرد میرزا کوچک‌خان جنگلی

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت نود و ششمین سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی در رشت حضور یافت.
تصاویر | علی لاریجانی در نود و ششمین سالگرد میرزا کوچک‌خان جنگلی