تصاویر | بارش باران سیل‌آسا در تهران

تصاویر | بارش باران سیل‌آسا در تهران
بارش باران سیل‌آسا و تگرگ به همراه رعد و برق شهر تهران را فرا گرفت و باعث بروز ترافیک سنگین در معابر پایتخت شد.

تصاویر | بارش باران سیل‌آسا در تهران

بارش باران سیل‌آسا و تگرگ به همراه رعد و برق شهر تهران را فرا گرفت و باعث بروز ترافیک سنگین در معابر پایتخت شد.
تصاویر | بارش باران سیل‌آسا در تهران

کانال تلگرام اکسین چنل