تصاویر | استقبال رسمی رییس‌جمهوری ارمنستان از روحانی

تصاویر | استقبال رسمی رییس‌جمهوری ارمنستان از روحانی
حسن روحانی امروز چهارشنبه پس از ورود به ارمنستان به طور رسمی از سوی سرژ سرکیسیان رییس‌جمهوری این کشور مورد استقبال قرار گرفت.

تصاویر | استقبال رسمی رییس‌جمهوری ارمنستان از روحانی

حسن روحانی امروز چهارشنبه پس از ورود به ارمنستان به طور رسمی از سوی سرژ سرکیسیان رییس‌جمهوری این کشور مورد استقبال قرار گرفت.
تصاویر | استقبال رسمی رییس‌جمهوری ارمنستان از روحانی