تصاویر | آلودگی هوای مشهد

تصاویر | آلودگی هوای مشهد
ساکنان مشهد مقدس و زائران بارگاه امام رضا(ع) این روزها هوای آلوده‌ای را به ریه‌های خود می‌فرستند.

تصاویر | آلودگی هوای مشهد

ساکنان مشهد مقدس و زائران بارگاه امام رضا(ع) این روزها هوای آلوده‌ای را به ریه‌های خود می‌فرستند.
تصاویر | آلودگی هوای مشهد