تصاویری از واژگونی خودروها در جاده بندرعباس ـ سیرجان

بارندگی در جاده بندرعباس سیرجان موجب انحراف وسائل نقلیه از مسیر خود و بروز تصادفات شد.

دانلود فیلم

میهن دانلود