تصاویری از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی

در بهمن ماه سال ۵۷ با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب اسلامی تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی به اوج خود رسید.

اتومبیل

خرم خبر