تصاویری از ربات مین‌روب روسی

تصاویری از ربات مین‌روب روسی
ارتش روسیه ربات مین‌روب اوران-۶ را به سوریه فرستاده تا به نیروهای روس در عملیات انهدام و خنثی کردن مین‌های شهر تدمر کمک کند.

تصاویری از ربات مین‌روب روسی

ارتش روسیه ربات مین‌روب اوران-۶ را به سوریه فرستاده تا به نیروهای روس در عملیات انهدام و خنثی کردن مین‌های شهر تدمر کمک کند.
تصاویری از ربات مین‌روب روسی

فروش بک لینک