تصاویری از انفجار مرگبار در بلوار بهمن مشهد

تصاویری از انفجار مرگبار در بلوار بهمن مشهد
انفجار یک منزل مسکونی در بلوار بهمن شهر مشهد ۳ کشته و ۱۱مصدوم بر جا گذاشت.

تصاویری از انفجار مرگبار در بلوار بهمن مشهد

انفجار یک منزل مسکونی در بلوار بهمن شهر مشهد ۳ کشته و ۱۱مصدوم بر جا گذاشت.
تصاویری از انفجار مرگبار در بلوار بهمن مشهد

فروش بک لینک